cznakladatelská smlouva, vydavatelská smlouva
enpublisher´s contract
fr
geVerlagsvertrag r
ruиздательский контракт; издательский договор
sknakladateľská zmluva; vydavateľská zmluva
cz

nakladatelská smlouva, vydavatelská smlouva

závazná písemná dohoda mezi vydavatelem a autorem o vydání díla; obsahuje předmět smlouvy, termín plnění autorem a termín vydání díla, výši autorské odměny atd.

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována