czoikonymum
ensettlement name, place name
frnom m de lieu, oïkonyme m
geOrtsname r, Siedlungsname r
ruойконим
skoikonymum, ojkonymum
cz

oikonymum

vlastní jméno sídlištního objektu, který je určen k obývání a je v krajině pevně fixován (např.
názvy obydlených míst, měst, městysů, vesnic a jejich místních částí, katastrálních území, hradů a zámků, včetně lokalit zaniklých)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Slovník toponymické terminologie pro standardizaci geografických jmen Verze 1.02, vyd. Názvoslovná komise ČÚZK, 2013
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále