czpiktogram
enpictogram
frpictogramme f
gePiktogramm s
ruпиктограмма
skpiktogram
cz

piktogram

grafický znak znázorňující určitý objekt obrázkem nezávisle na jeho pojmenování

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Slovník toponymické terminologie pro standardizaci geografických jmen Verze 1.02, vyd. Názvoslovná komise ČÚZK, 2013
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále