czpřeshraniční jméno
entransboundary name
frnom m transfrontière
gegrenzüberschreitender Name r
ru
sk
cz

přeshraniční jméno

jméno geografického objektu, který zasahuje do dvou nebo více politických celků; vyskytuje se často u řek nebo pohoří (např. Nil, Rýn, Kordillery, Alpy)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Slovník toponymické terminologie pro standardizaci geografických jmen Verze 1.02, vyd. Názvoslovná komise ČÚZK, 2013
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále