czoceánografie
enoceanograhy
frocéanographie f
geMeereskunde e
ruокеанография
skoceánografia
cz

oceánografie

vědní obor zabývající se oceány a moři

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography, ICA 1973
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále