czmapa města
entown map
frplan m de ville
geStadtkarte e
ruкарта города
skmapa mesta
cz

mapa města

tematická mapa, zobrazující objekty a vybavenost města a sloužící pro všeobecnou informovanost jeho návštěvníků

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography, ICA 1973
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále