czpozitivní maska
enpositive mask
frmasque m positif
gePositivmaske e
ruпозитивная маска
skpozitívna maska
cz

pozitivní maska

maska zhotovená na plastové fólii podle předlohy barev pro příslušnou barvu, vykrývající s vysokou denzitou plochy areálů mapy, které mají být tištěny ve stejném barevném odstínu

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography, ICA 1973
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována