czpseudoazimutální zobrazení; nepravé azimutální zobrazení
enquasi-azimuthal projection
fr
gequasiazimutale Projektion e
ruпсевдоазимутальная проекция
skpseudoazimutálne zobrazenie; nepravé azimutálne zobrazenie
cz

pseudoazimutální zobrazení; nepravé azimutální zobrazení

kartografické zobrazení, při němž jsou zachovány některé základní charakteristiky jednoduchých zobrazení a jiné jsou změněné (např. jedna z pravoúhlých souřadnic X nebo Y je funkcí obou zeměpisných souřadnic φ a λ , resp. U a V)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována