czpřehledná důlní mapa
engeneral mining map
fr
geBergwerksarealkarte e
ruгенеральная маркшейдерская карта; обзорный план горныx работ
skprehľadná banská mapa
cz

přehledná důlní mapa

důlní mapa odvozená ze základní nebo účelové důlní mapy, která přehledně zobrazuje s použitím generalizace těžební oblast v měřítku 1:5000 nebo menším

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována