czsamohlásková značka
envowel marker
frmarqueur m vocalique
geVokalmarkierung e
ruзнак огласовки
sksamohlásková značka
cz

samohlásková značka

grafická značka používaná v neúplném hláskovém písmu k vyjádření samohlásky (např. v arabštině, hebrejštině nebo thajštině)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Slovník toponymické terminologie pro standardizaci geografických jmen Verze 1.02, vyd. Názvoslovná komise ČÚZK, 2013
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále