czstandardizované alonymum
enstandardized allonym
fralonyme m normalisé
gestandardisiertes s Alonym
rucтандартизированный алоним
skštandardizované alonymum; štandardizovaný variantný geografický názov
cz

standardizované alonymum

dvě nebo více standardizovaných toponym používaných současně pro jediný topografický objekt; příkladem je Kaapstad a Cape Town

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Slovník toponymické terminologie pro standardizaci geografických jmen Verze 1.02, vyd. Názvoslovná komise ČÚZK, 2013
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována