czsestavitel mapy
enauthor of a map
frauteur m de carte
geKartenverfasser r ; Kartenautor r
ruсоставитель карты
skzostavovateľ mapy
cz

sestavitel mapy

odborný pracovník vytvářející na sestavitelském originálu podle redakčních pokynů obsah nové mapy

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována