czsložené toponymum
encomposite name, compound name
frexpression f toponymique
gezusammengesetzter Name r
ruсоставное название
skzložené toponymum
cz

složené toponymum

toponymum utvořené složením ze dvou nebo více základových slov; příkladem je Beograd,
Newport, Newfoundland

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Slovník toponymické terminologie pro standardizaci geografických jmen Verze 1.02, vyd. Názvoslovná komise ČÚZK, 2013
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále