czStátní mapa 1:5000 – odvozená
enState map 1:5000 - derived
frCarte f nationale 1:5000 - dérivée
geStaatskarte e 1:5000 - abgeleitete
ruΓосударственная карта 1:5000 - производная
skŠtátna mapa 1:5000 – odvodená
cz

Státní mapa 1:5000 – odvozená

mapa vznikala od r.1950 a pokryla postupně celé státní území; obsahovala polohopis (byl přebírán z katastrálních map, později z map evidence nemovitostí), výškopis (byl přebírán z topografických map 1:25 000, později z topografických a Základních map 1:10 000) a popis; mapové listy zobrazovaly v Křovákově zobrazení rozlohu 2 x 2,5 km2

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise ČÚZK
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále