czsídlištní jméno
ensettlement name
frnoms mpl de lieux habités
geSiedlungsname r
ruназвание (имя) населённых пунктов
sksídelný názov
cz

sídlištní jméno

vlastní jméno všech druhů sídelních objektů více či méně trvalého charakteru (měst, vesnic, osad, samot, farem, domů atd.

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Slovník toponymické terminologie pro standardizaci geografických jmen Verze 1.02, vyd. Názvoslovná komise ČÚZK, 2013
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále