czstandardizované endonymum
enstandardized endonym
frendonyme m normalisé
gestandardisiertes s Endonym
rucтандартизированный эндоним
skštandardizované endonymum
cz

standardizované endonymum

endonymum schválené názvoslovným orgánem; příklad: z alonym Kačák a Loděnice je druhé jméno standardizovaným endonymem

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Slovník toponymické terminologie pro standardizaci geografických jmen Verze 1.02, vyd. Názvoslovná komise ČÚZK, 2013
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále