czStátní mapa 1:5000 – hospodářská
enState map 1:5000 - economical
frCarte f nationale 1:5000 - économique
geStaatskarte e 1:5000 - wirtschaftliche
ruΓосударственная карта 1:5000 - экономическая
skŠtátna mapa 1:5000 – hospodárska
cz

Státní mapa 1:5000 – hospodářská

mapa vznikala od roku 1946 ve vybraných oblastech původním mapováním metodou číselné nebo stolové tachymetrie, výjimečně univerzální fotogrammetrií nebo kombinací uvedených metod; mapové listy zobrazovaly v Křovákově zobrazení území o rozloze 2 x 2,5 km2 ; jejich obsah tvořil polohopis, výškopis a popis; v r.1950 bylo toto mapování zastaveno a postupně nahrazováno Státní mapou 1:5000 - odvozenou

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise ČÚZK
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále