cztematický redaktor mapy
enthematical map editor
fr
gethematischer Kartenredakteur r
ruтематический редактор карты
sktematický redaktor mapy
cz

tematický redaktor mapy

- odborný pracovník, který při zpracování velkých atlasových děl je zaměřený na jednu nebo více specializovaných tématik (např. na geologii, zemědělství apod.)
- redaktor zajišťující odbornou stránku rezortních tematických map (např. geologických map, vodohospodářských map apod.)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále