czstřední měřítko
enmedium scale; middle scale
fréchelle f moyenne
gemittlerer Maßstab r
ruсредний масштаб
skstredná mierka
cz

střední měřítko

- v geodetickém pojetí měřítko 1:10 000 až 1:200 000
- v geografickém pojetí měřítko větší než 1:200 000 až 1:1 000 000

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise ČÚZK
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále