czvíceslovné toponymum
encomposite name, compound name
frexpression f toponymique
gezusammengesetzter Name r
ruсоставное название
sk
cz

víceslovné toponymum

toponymum sestávající z více slov; např. New York, Modrý Nil, Stoke-on-Trent, Burkina Faso, Halle (Saale), Vysoké Tatry, České Budějovice

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Slovník toponymické terminologie pro standardizaci geografických jmen Verze 1.02, vyd. Názvoslovná komise ČÚZK, 2013
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále