cztoponymické homonymum
enhomonym
frhomonyme m
geHomonym s
ruомоним
skhomonymum
cz

toponymické homonymum

jedno ze dvou nebo více identických toponym označujících různé topografické objekty; příkladem je italské pojmenování Monaco (pro město) a knížectví Monaco

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Slovník toponymické terminologie pro standardizaci geografických jmen Verze 1.02, vyd. Názvoslovná komise ČÚZK, 2013
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována