czvícejazyčný popis mapy
enmultilingual map script
frécritures fpl cartographiques multilingues
gemehrsprachige Kartenaufschrift e
ruмногоязычные надписи на карте
skviacjazyčný popis mapy
cz

vícejazyčný popis mapy

popis mapy uváděný na vícejazyčné mapě

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Slovník toponymické terminologie pro standardizaci geografických jmen Verze 1.02, vyd. Názvoslovná komise ČÚZK, 2013
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále