czvícepísmová mapa
enmultiscriptual map
frcarte f multiscripturale
gemehrschriftige Karte e
ruкарта с надписями в различных системах письма
skviacpísmová mapa
cz

vícepísmová mapa

mapa, která uvádí toponyma ve dvou nebo více různých písmech nebo písmových systémech; příkladem je Vladivostok, Bладивосток

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Slovník toponymické terminologie pro standardizaci geografických jmen Verze 1.02, vyd. Názvoslovná komise ČÚZK, 2013
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována