czpravé zobrazení, jednoduché zobrazení
entrue projection
fr
geechte Projektion e ; echte Abbildung e
ruдостоверное изображение
skpravé zobrazenie; jednoduché zobrazenie
cz

pravé zobrazení, jednoduché zobrazení

kartografické zobrazení, při němž při normální poloze je každá z pravoúhlých souřadnic X, Y funkcí pouze jediné zeměpisné souřadnice , tj. X = f (φ) a Y = g (λ) nebo X = f (U) a Y = g (V)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále