czvícepísmový popis mapy
enmultiscriptual map script
frécritures fpl cartographiques multiscripturales
gemehrschriftige Kartenaufschrift e
ruнадписи на карте в различных системах письма
skviacpísmový popis mapy
cz

vícepísmový popis mapy

popis mapy uváděný na vícepísmové mapě

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Slovník toponymické terminologie pro standardizaci geografických jmen Verze 1.02, vyd. Názvoslovná komise ČÚZK, 2013
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále