czvícejazyčná mapa
enmultilingual map
frcarte f multilingue
gemehrsprachige Karte e
ruмногоязычная карта
skviacjazyčná mapa
cz

vícejazyčná mapa

mapa, která pro jeden určitý topografický objekt uvádí alonyma v různých jazycích; příkladem je Athény, Athína nebo Peking, Beijing

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Slovník toponymické terminologie pro standardizaci geografických jmen Verze 1.02, vyd. Názvoslovná komise ČÚZK, 2013
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále