czvlastivědná mapa
enschool map representing home region
frcarte f de civilisation
geHeimatkarte e
ruкарта Pодины
skvlastivedná mapa
cz

vlastivědná mapa

jednoduchá mapa, sloužící pro výuku vlastivědy v nižších ročnících základních škol

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography, ICA 1973
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována