czznázornění nad míru, kreslení nad míru
enrepresentation in exagerrated scale; drawing in exagerrated scale
fr
geDarstellung e im vergrößerten Maßstab; Zeichnen s im vergrößerten Maßstab
ruизображение с увеличенным масштабом
skznázornenie nad mieru; kreslenie nad mieru
cz

znázornění nad míru, kreslení nad míru

grafické znázornění objektu nebo jevu na mapě ve větším měřítku v porovnání s jeho rozměrem v daném měřítku mapy

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále