czzrcadlo mapy
enmap face
frchamp m (de la carte)
geKartenspiegel r
ruповерxность карты
skzrkadlo mapy
cz

zrcadlo mapy

grafický rozvrh rozmístění všech částí mapy (hlavní mapy, vedlejších map, diagramů, textů a ostatních doplňků včetně mapového rámu v rámci formátu mapy nebo stránky atlasu

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále