czúřední jméno, oficiální jméno
enofficial name
frnom m officiel
geoffizieller Name r
ruофициальное название
skúradné meno, oficiálne meno
cz

úřední jméno, oficiální jméno

jméno schválené nebo potvrzené zákonem nebo zákonně ustaveným názvoslovným orgánem a zaváděné v rámci jeho pravomoci

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Slovník toponymické terminologie pro standardizaci geografických jmen Verze 1.02, vyd. Názvoslovná komise ČÚZK, 2013
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále