czzákladní rovnoběžka
entangent parallel
fr
geGrundparallelkreis r
ruосновная параллель
skzákladná rovnobežka
cz

základní rovnoběžka

zvolená rovnoběžka (zpravidla ve středu zobrazovaného území) používaná pro kartografické výpočty

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále