czteoretické měřítko
enexpressed scale
frformat m théorique
geSollmaßstab r
ruтеоретический масштаб
skteoretická mierka
cz

teoretické měřítko

měřítko mapy vypočtené z jejího matematicko-kartografického zobrazení nebo z jiných zadaných podmínek

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována