czzeměpisná délka, geografická délka
enlongitude
frlongitude f
gegeografische Länge e
ruгеографическая долгота
skzemepisná dľžka, geografická dľžka
cz

zeměpisná délka, geografická délka

úhlová vzdálenost λ mezi rovinou poledníku procházejícího bodem na zemském tělese (nebo na referenčním elipsoidu) a rovinou základního (Greenwichského) poledníku; u bodů ležících východně od základního poledníku jde o východní zeměpisnou délku, u bodů ležících západně od základního poledníku jde o západní zeměpisnou délku

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography, ICA 1973
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována