czcesta
encart track
frchemin m
geWeg r
ruгрунтовая дорога
skcesta
cz

cesta

místní nebo účelová pozemní komunikace vzniklá uježděním pruhu pozemku s případným zlepšením místními zemními pracemi a nahodilou úpravou povrchu nebo vytvořená záměrným provedením nejnutnějších zemních prací s případnou povrchovou úpravou v celé své šířce

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Katalog objektů ZABAGED® verze 4.0
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále