czkopec, vrch
enhill
frcolline f
geHügel r
ruхолм
skkopec
cz

kopec, vrch

všeobecné pojmenování vyvýšeniny reliéfu rozmanitého tvaru a velikosti bez přesné morfometrické charakteristiky

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník ÚGKK SR
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále