czkřižovatka
encrossing
frcroisement m
geKreuzung e
ruперекресток
skkrižovatka
cz

křižovatka

uzlový bod v rámci mimoúrovňového nebo úrovňového křížení evidovaných silnic

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Katalog objektů ZABAGED® verze 4.0
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována