czplavební komora
enlock
fr
geKammerschleuse e
ruшлюзовая камера
skplavebná komora
cz

plavební komora

vodní stavba zpravidla obdélníkového půdorysu se svislými stěnami, která je na obou koncích opatřena vraty. Slouží k proplouvání plavidel z jedné zdrže vodní cesty do druhé

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Katalog objektů ZABAGED® verze 4.0
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována