czpěšina
entrail
frsentier m
gePfad r
ruтропинка
skchodník
cz

pěšina

komunikace funkčně a stavebně určená převážně pro pěší provoz

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Katalog objektů ZABAGED® verze 4.0
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována