czústí šachty, štoly
enshaft mouth, galery mouth
frentrée f de puits
geSchachtmündung e; Stollenmündung e
ruвход в штольню
sk
cz

ústí šachty, štoly

povrchový objekt v místě, kde šachta ústí na povrch; upravené místo ve svahu před ústím štoly (obvykle zakončeno portálem)

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Katalog objektů ZABAGED® verze 4.0
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována