czvýkop
encut
frexcavation f, tranchée f
geAushub r
ruкопание траншеи
sk
cz

výkop

druh zemních prací, při kterých se hloubí a odstraňuje půda nebo hornina pro průchod komunikace (silnice, železnice) terénem nebo pro budování inženýrské sítě, přípojky a šachty

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise ČÚZK
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována