czželezniční trať
enrailway track
frligne f de chemin de fer
geEisenbahnstrecke e
ruжелезнодорожный путь
skželezničná trať
cz

železniční trať

úsek kolejí na železničním tělese náležející jednomu definičnímu úseku železnice

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Katalog objektů ZABAGED® verze 4.0
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována