czrašeliniště
enpeatbog
frtourbière f
geTorfmoor s
ruторфяник
skrašelinisko
cz

rašeliniště

území s porostem rašeliníku ve vlhkém prostředí v rámci lesní půdy i mimo ni

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Katalog objektů ZABAGED® verze 4.0
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována