czúzemní rozvojový plán
enterritorial development plan
frplan m de développement territorial
geterritorialer Entwicklugsplan r
ruтерриториальный план развития
skúzemný plán rozvoja
cz

územní rozvojový plán

je součástí územně plánovací dokumentace. Pořizuje se pro celé území republiky a je závazný pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, § 35a
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována