czsférický souřadnicový systém
enspherical coordinate system
frsystéme m de coordonnées sphèriques
gesphärisches Koordinatensystem s
ru
sksférický súradnicový systém
cz

sférický souřadnicový systém

dvoj- nebo trojrozměrný souřadnicový systém v euklidovském prostoru, ve kterém je poloha specifikována dvěma úhlovými souřadnicemi a (v trojrozměrném případě) jednou souřadnicí vzdálenosti

Poznámka: neměl by být zaměňován s elipsoidickým souřadnicovým systémem založeným na elipsoidu „degenerovaném“ na kouli

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ISO 19111:2019/DAM 2:2022(E)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována