czmetrologická návaznost
enmetrological traceability
frmétrologicale continuité f
gemetrologischer Anschluss r
ruметрологическая преемственность
sk
cz

metrologická návaznost

vlastnost výsledku měření, pomocí níž může být výsledek vztažen ke stanovené referenci přes dokumentovaný nepřerušený řetězec kalibrací, z nichž každá se podílí svým příspěvkem na stanovené nejistotě měření

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • Výkladový slovník metrologie
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována