cznejistota měření
enmeasurement uncertainty, uncertainty of measurement
frnsécurité m de mesure
geUnsicherheit e der Messung
ruнеопределенность измерения
sk
cz

nejistota měření

nezáporný parametr charakterizující rozptýlení hodnot veličiny přiřazených k měřené veličině na základě použité informace

Obory:

nedefinován

Zdroje, odkazy:
  • Výkladový slovník metrologie
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována