czautorizovaný zeměměřický inženýr
enautrorized land surveyor
fringénieur m géomètre agéé
geȏffentlich bestellter Vermessungsingenieur r
ruaвторизованный инженер-геодезист
skautorizovaný zememeračský inženier
cz

autorizovaný zeměměřický inženýr

ten, komu byla Českou komorou zeměměřičů udělena autorizace a je zapsán v rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů vedeném Komorou

Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
  • Zákon č. 88/2023 Sb.
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována