czaktualizované vydání
enupdated edition
frédition f actualisée
geaktualisierte Herausgabe e
ruактуализированное издание
skaktualizované vydanie
cz

aktualizované vydání

opakované vydání mapy, u něhož byl její obsah oproti předchozímu vydání uveden do souladu se skutečností k určenému datu

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník ÚGKK SR
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována