czexonymum
enexonyme
frexonyme f
geExonyme s
ruэкзоним
skexonymum
cz

exonymum

vžité geografické jméno používané v určitém jazyku pro geografický objekt umístěný mimo oblasti, kde má tento jazyk úřední statut a lišící se ve své podobě od endonym používaných v úředním jazyce nebo v úředních jazycích oblasti, kde je tento geografický objekt umístěn

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník ÚGKK SR
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále