czhumáně geografická mapa
enhuman geographic(al) map; human geographic(al) chart
frcarte f humaine géographique
gehuman-geografische Karte e
ruгуманно-географическая карта
skhumánnogeografická mapa
cz

humáně geografická mapa

tematická mapa zobrazující objekty, jevy a jejich charakteristiky, které jsou předmětem humánní geografie; příkladem jsou mapy obyvatelstva, hospodářství nebo kultury

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník ÚGKK SR
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována